Eğitim Sistemimiz

İskenderun Kurs merkezi öğrencilerine en iyi öğretim olanaklarını sağlamak için tam ve etkili öğrenme modelini 8-10 kişilik özel sınıflarda uygulamaktadır. Tam ve etkili öğrenme modelinde ama tüm konuları, öğrencilere eksiksiz olarak öğretmektir. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin, birbirlerine yakın bilgi birikimine, öğrenme hızına ve öğrenme biçimine sahip olmaları dersin etkinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bilgi birikimi, ilgi alanları ve öğrenme hızları bakımından homojen sınıflarda yer almaları gerekmektedir. Bu nedenle tüm sınıflarına homojen sınıflar olarak yapmaktadır.

Tam ve etkili öğrenme modeline dersler işlendikten sonra,  tekrar yapılmaktadır ve bir konu tam olarak anlaşılmadan diğerine geçiş yapılmamaktadır.

Her sınıf için görevlilerden danışman öğretmen, sınıftaki öğrencilerin çalışmalarını yakından izleyerek rehberlik birimi ve veli ile sürekli iletişim halinde çalışır. Sınıf danışman öğretmeni, öğrencisinin sadece kendi dersindeki değil, diğer derslerdeki performansını da izler. Velilerimiz sınıf danışman öğretmeni ile istediği zaman görüşerek öğrencisi ile bilgi paylaşımında bulunur.